Alle 5 resultaten

Een accu is een relatief simpel apparaat. De stelregel is: als een accu eenmaal werkt dan blijft deze ook goed werken, mits je hem goed verzorgd. Een accu wil voldoende stroom krijgen. Teveel of te weinig zal resulteren in overleden accu. Heb je problemen met de accu, nadat deze goed heeft gewerkt, dan kan je dit vaak zelf eenvoudig oplossen. In de meeste gevallen is de accu ‘gewoon’ leeg. Opladen met een goede acculader geeft dan uitkomst, mits de accu niet te lang en te diep ontladen is geweest. Dit laden kan, afhankelijk van het type accu en lader, vele uren of zelfs dagen duren. In 99% van de gevallen werkt de accu weer perfect nadat hij ‘doorgeladen’ is met een goede acculader. De accu opladen alleen met behulp van zonnepanelen is geen optie meer.
Een ontstaan defect door een gebruikersfout of gevolgschade valt helaas buiten de garantie. Niet alleen bij ons maar bij elke leverancier en bij elk merk.
Een lege accu is in veel gevallen de oorzaak van ‘slijtage. Gebruikt u een zonnepaneel om de accu bij te laden realiseert u zich dan dat in de winterperiode zonnepanelen slechts maximaal 10% van het opgegeven Wp vermogen produceren. Sluit daarom in de winterperiode alle verbruikers behalve de laadregelaar van het zonnepaneel af, of beter nog neem de accu mee naar huis om deze af en toe bij te laden met een goede acculader. .
De normale levensduur van een loodaccu is 3 tot 10 jaar, afhankelijk van het type accu en de toepassing. Een accu slijt sneller of raakt defect door onder andere:

Lange inactiviteit.

Gebruik je de accu niet, dan loopt deze langzaam leeg en neemt de capaciteit af.
Elke accu boet na verloop van tijd aan capaciteit in. De ernst en snelheid hiervan hang van het accutype en temperatuur. Uiteindelijk raakt de accu te diep ontladen (zie bovenstaande).

Ontladingsvoltages.
In onderstaande lijst vindt u de Voltages waarmee u kunt zien hoe diep uw accu is ontladen:
12.6+V 0%
12.50V 10%
12.42V 20%
12.32V 30%
12.20V 40%
12.06V 50%
11.90V 60%
11.75V 70%
11.58V 80%
11.31V 90%
10.50V 100%

< 10V Grote kans dat uw accu niet meer bruikbaar is.

Te diepe ontlading.
Afhankelijk van het model loodaccu mag deze nooit te diep ontladen.
Indien je je hier niet aan houdt, gaat de kwaliteit sterk achteruit en ligt een defect op de loer.

Recreatie accu’s mogen tot 50% ontladen worden. (280Ah is dus maximaal verbruik 140Ah)
Een Semi Tractie accu mag 60 tot 70% ontladen worden en een Deep Cycle accu mag incidenteel 80% ontladen worden. Met dit lijstje en een voltmeter kunt u nagaan hoe diep uw accu ontladen is.
NB: Bij 24V systemen dient u het voltage te vermenigvuldigen met factor 2.

De oorzaak van te diepe ontlading is meestal te veel “sluipverbruik” Denk aan transformators, stekkerblokken, omvormers, laders voor telefoon, tablet of laptop, bluetooth aansluiting, (4G) router. Denk er aan dat een koelkast of koelvriezer, koelbox etc. de meeste energie uit uw accu verbruikt.

Het gebruik van een Sinus omvormer kost relatief veel energie en de accu wordt ontladen ook als alleen de sinus omvormer alleen maar aan staat. Gebruik deze dus niet of zo min mogelijk als er weinig energie van de zonnepanelen komt en laat deze zeker niet onbeheerd aan staan als u langere tijd niet aanwezig bent.

Garantie
Op accu’s geven wij 1 jaar garantie op fabricagefouten.