Schaarste zonnepanelen

Door diverse oorzaken zijn er tekorten aan sommige typen zonnepanelen ontstaan. Er is een schaarste ontstaan met de mono kristallijn cellen die gebruikt worden in hoog-rendement zonnepanelen. Met name de full black modules van JA Solar komen niet of nauwelijks meer naar de EU.

Pas eind mei verwacht de importeur dat situatie zal normaliseren. Daarbij komt nog dat de productie van LG zonnepanelen uit Korea is verminderd door het ombouwen van de fabrieken en uitbreiding van de capaciteit.

Helaas ontkomen wij ook niet aan oplopende levertijden. Door krapte van Aziatische zonnepanelen neemt de vraag naar Europese modules toe waardoor ook voor deze panelen levertijden ontstaan.

Uiteraard proberen wij de levertijden tot een minimum te beperken maar vragen uw begrip als levering iets langer gaat duren dan gebruikelijk.

Er is op dit moment geen probleem met de levering van de blauwe poly kristallijn zonnepanelen.