Victron acculader IP67

Victron acculader Blue power IP67 12V – 7A

 119,00

Productbeschrijving

Met de victron acculader Blue Power IP67 kunnen loodzuur- en Li-ion accu’s worden opgeladen en kan stroom worden geleverd aan gebruikers die op de accu zijn aangesloten.

Geavanceerd microprocessor gestuurd laadsysteem
Adaptieve 4-traps laadkarakteristiek: Bulk-Absorption-Float-Storage
Het microprocessor gestuurde ‘adaptieve’ accu management systeem past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu.
De juiste hoeveelheid lading: aangepaste absorptietijd
Bij geringe ontlading van de accu wordt de absorptie tijd kort gehouden om overlading en overmatig gassen te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig te laden. Minder onderhoud en veroudering wanneer de accu niet gebruikt wordt: de opslag functie
De Blue Power IP67 lader schakelt na de absorptie periode eerst over op druppellading en daarna, wanneer er gedurende langere tijd geen ontlading plaatsvindt, over op ‘opslag’. De spanning wordt dan verlaagd tot 2,2 V/cel (13,2 V voor een 12 V accu).
De accu zal dan nauwelijks meer gassen en corrosie van de positieve platen wordt zoveel mogelijk beperkt. Eens per week wordt de spanning verhoogd tot absorptie niveau om de accu weer bij te laden; dit voorkomt stratificatie van het elektrolyt en sulfatering van de platen.
 

Installatie en gebruiksaanwijzingen
1. De acculader moet worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte dicht bij de accu (maar niet boven de accu, wegens de mogelijke aanwezigheid van corrosieve gassen!)
2. Verbind de ringaansluitingen met de accu: de minkabel (zwart) met de minpool (–) van de accu; de pluskabel (rood) met de pluspool (+) van de accu.
 
3. Steek de stekker van het AC netsnoer in het stopcontact. De acculader zal nu de laadcyclus starten. 

LED Indicaties De groene LED brandt continu zolang het apparaat op de netspanning is aangesloten. De gele LED knippert snel zolang de maximale laadstroom geleverd wordt (accu minder dan 80% geladen) en knippert langzaam wanneer de absorptie spanning bereikt is en de laadstroom af gaat nemen. Wanneer de laadcyclus is voltooid gaat de lader over op druppellading, en de gele LED gaat continu branden. De gele LED gaat uit wanneer de lader overgaat op ‘opslag’ (storage mode). 

Veiligheidsvoorschriften en –maatregelen
 1. Installeer de accu volgens de vermelde instructies.
2. Aansluitingen en veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijk van toepassing zijnde regelgeving.
3. Waarschuwing: mogelijk is een BMS (Battery Management System, accubeheersysteem) vereist om een Li-ion accu op te laden.
 4. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden. 
5. Dit toestel is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij deze onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken.
6. De lader is ontworpen voor 14-225 Ah loodzuur- en Li-ion accu’s. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.