Zon op Zaan van start Gemeente Zaanstad!

Zon op Zaan: Zaanstad wil 70.000 zonnepanelen op bedrijfspanden. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om de uitstoot van CO2 in 2020 met 100 kiloton per jaar terug te brengen. In het landelijke Energieakkoord zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het treffen van energiebesparende maatregelen en het tempo waarin die moeten worden gerealiseerd.  Duidelijk […]