Zon op Zaan van start Gemeente Zaanstad!

Zon op Zaan: Zaanstad wil 70.000 zonnepanelen op bedrijfspanden.
De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om de uitstoot van CO2 in 2020 met 100 kiloton per jaar terug te brengen. In het landelijke Energieakkoord zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het treffen van energiebesparende maatregelen en het tempo waarin die moeten worden gerealiseerd. 

Duidelijk is dat de energiebesparing die hiermee wordt gerealiseerd nog niet de verlangde CO2-reductie oplevert: er moet dus méér worden gedaan. De gemeente wil daarom naast energiebesparing overgaan tot het treffen van maatregelen die leiden tot een energietransitie; het opwekken van energie uit bijvoorbeeld wind en zon.

Zaanzon.nl – uw lokale leverancier uit Zaanstad!
Zaanzon levert en installeert voor het MKB installaties tot ongeveer 400 panelen. Speciaal voor dit doel leveren wij modules van Canadian Solar, welke veelvuldig ingezet worden voor projecten. De prijs/kwaliteitsverhouding van Canadian Solar is zonder meer uitstekend, waardoor uw installatie snel wordt terugverdiend. Neem contact met ons op voor een uiterst scherpe offerte.

Veel dakoppervlak is geschikt!
In Zaanstad zijn veel ondernemers en bedrijven. Een deel van die bedrijven heeft een groot dak oppervlak. Onderzoek wijst uit dat er 585 daken zijn met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van 476 voetbalvelden. Naar verwachting kan 50% van dit dakoppervlak worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.

Besparen maar!
Dit betekent dat het mogelijk is om ongeveer 700.000 zonnepanelen te plaatsen. Dat levert de bedrijven een besparing op hun energielasten op. Zo’n hoeveelheid panelen is bovendien goed voor het opwekken van 175 MWp en het reduceren van ongeveer 80 kiloton aan CO2-uitstoot!

Ambitie!
De inzet van Zaanstad is om de komende twee jaar 70.000 panelen op daken van bedrijven en maatschappelijk vastgoed geplaatst te krijgen. Daarom is dit jaar het project Zon op Zaan gestart. Doel van het project is Zaanse bedrijven enthousiast te maken voor het opwekken van energie uit zon. Voor de aanschaf van zonnepalen kunnen bedrijven gebruik maken van een subsidieregeling van de rijksoverheid, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Vanuit het project krijgen geïnteresseerde bedrijven bovendien gratis ondersteuning bij het technisch haalbaarheidsonderzoek voor het plaatsen van de zonnepanelen tot en met de SDE+-subsidieaanvraag die de financiële haalbaarheid van dit soort projecten mogelijk maakt.